Eindeloze mogelijkheden voor
urenlang plezier

Bekijk Video

Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Als u de website gebruikt, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Gebruik de website niet indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Voorwaarden website

De website www.yopples.com is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Vlakkies BV, een Nederlandse onderneming waarop het Nederlandse recht van toepassing is. Vlakkies BV onderhoudt de website voor leverings- en informatiedoeleinden. Het is u toegestaan het materiaal op de website uitsluitend voor niet-commercieel thuisgebruik te downloaden, onder voorwaarde dat u alle auteursrecht- en handelsmerkgegevens en andere eigendomsinformatie intact laat. Het is echter niet toegestaan om de inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Vlakkies BV.

U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze website ziet of leest wordt beschermd door auteursrecht, tenzij anders aangegeven, en alleen mag worden gebruikt volgens deze algemene voorwaarden. Alle afbeeldingen die u via de website worden getoont zijn eigendom van, of worden met toestemming gebruikt door, Vlakkies BV. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders met uw toestemming, is verboden tenzij Vlakkies BV u schriftelijk bevestigd dat dit u is toegestaan. Ongeautoriseerd gebruik van de afbeeldingen kan immers een inbreuk vormen op auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, wetten ten aanzien van privacy en openbaarheid en regelgeving en beschikkingen met betrekking tot communicatie.

Vlakkies BV streeft er binnen redelijke grenzen naar om juiste en actuele informatie op de website te geven. Vlakkies BV geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid van de informatie. Daarnaast is Vlakkies BV niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

Bovendien is het gebruiken en bekijken van deze website op eigen risico. Evenmin is Vlakkies BV of elke andere partij die betrokken is bij de website aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade of gevolgschade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van de website. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet toegestaan, dus sommige van de hierboven genoemde uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op u. Controleer uw lokale wetten voor eventuele restricties of beperkingen ten aanzien van de uitsluiting van geïmpliceerde garanties. Vlakkies BV neemt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade, of virusinfecties, aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van het openen, gebruiken of bekijken van de website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de website.

De handelsmerken en logo’s die op de website worden weergegeven zijn handelsmerken van Vlakkies BV. Niets op deze website kan worden beschouwd als het verkrijgen van, door middel van implicatie, uitsluiting of welke wijze dan ook, het recht op het gebruik van handelsmerken die op de website worden weergegeven zonder schriftelijke toestemming van Vlakkies BV. Raadpleeg intellectuele eigendomsrechten voor informatie over het gebruik van handelsmerken.

Vlakkies BV heeft niet alle websites gecontroleerd waarnaar wordt verwezen op de website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s buiten de website of van andere websites waarnaar wordt verwezen op de website. Bezoek aan pagina’s buiten de website of aan andere websites is op eigen risico.

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van andere partijen dan Vlakkies BV. Vlakkies BV heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die websites. Het feit dat deze website koppelingen naar andere websites bevat, betekent niet dat Vlakkies BV goedkeuring verleent aan deze websites of deze websites steunt of aanbeveelt, evenmin betekent dit dat er sprake is van betrokkenheid bij de exploitanten van deze websites. Vlakkies BV wijst alle garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, ten aanzien van de juistheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van inhoud op elke andere website af en neemt geen verantwoordelijkheid voor alle mogelijke verlies, letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of schade die het resultaat is van websites van andere partijen of de inhoud van die websites die direct of indirect via koppelingen van deze website zijn geopend.

Vlakkies BV kan op elk moment deze algemene voorwaarden wijzigen door dit bericht te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden. Het is daarom raadzaam deze pagina regelmatig te bekijken om de actuele voorwaarden te lezen waaraan u bent gebonden.

Voorwaarden leveringen

Yopples.com is het online verkoopkanaal van Vlakkies BV, producent van Vlakkies buildingtoys. Vlakkies BV is gevestigd in Sleeuwijk, Nederland op het adres: De Hoogjens 15, 4254 XV, Sleeuwijk, e-mail: info@yopples.com Vlakkies BV is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 59514787 het BTW nummer van Vlakkies BV is: NL.8535.33.386.B.01. Bankgegevens Vlakkies BV: IBAN: NL12 INGB 0006324689

Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online rechtsbetrekkingen, waarbij Vlakkies BV als leverancier van haar eigen producten optreedt.

Bestelling
Zodra Vlakkies BV, tegelijkertijd met de klant de bevestiging via mail van de bestelling ontvangt, is de bestelling definitief. De bestelling kan ongedaan gemaakt worden door Vlakkies hier binnen 24 uur per e-mail (info@vlakkies.com) over te informeren. Het aanbod van Vlakkies BV blijft tegen de gestelde prijzen één maand actief. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geleverd en heeft u tot 14 dagen na ontvangst het recht van retour. (zie recht van retour)

Betalen
Bij Vlakkies BV kunt u via vlakkies.com uw bestelling op verschillende manieren betalen. U kunt kiezen uit de navolgende betalingsmogelijkheden:

Betaling via IDEAL: Heeft u een betaalrekening met internetbankieren bij de Abn Amro, Fortis, ING/Postbank, Rabobank of SNS Bank? Dan kunt u supersnel en veilig online betalen via Ideal. Indien u klikt op deze betalingskeuze, wordt u direct geleid naar een beveiligde betalingspagina waar u eerst uw bank selecteert en dan verder de betaling kunt afhandelen. (Afhandeling in de veilige omgeving van MultiSafePay)

Betaling vooraf via Bankoverschrijving: U draagt zelf zorg voor uw betaling aan ons. Zorg ervoor dat u uw bestelnr./Factuurnr. bij uw betaling vermeldt.

Betaling met uw creditcard: Kies bij betaalmethoden visacard of mastercard. Uw betaling wordt veilig en snel afgeschreven van uw creditcard saldo. (Afhandeling in de veilige omgeving van MultiSafePay)

Levering onder rembours: Rembours betalingen en leveringen zijn UITSLUITEND mogelijk bij leveringen in Nederland. Na ontvangst van uw bestelling nemen wij contact met u op om de levering met u af te stemmen. Als uw bestelling verzendgereed is, sturen wij uw bestelling onder rembours. U betaalt het totale bestelbedrag aan de postbode.

U komt uw bestelling afhalen: Wij nemen telefonisch of via mail contact met u op om een afhaalafspraak te maken. Wij vragen u contant en gepast te betalen. Wij hebben geen mogelijkheid om te pinnen. Ook is het mogelijk de betaling vooraf via bank aan ons te voldoen.

Betaling via PayPal: Indien u een Paypal account heeft dan is betalen via Paypal een goede en snelle betalingswijze. Als de betaling succesvol verloopt versturen wij binnen 1 werkdag uw bestelling.

Levering op factuur: Deze optie is alleen van toepassing voor bedrijven volgens een overeengekomen minimale afname. Wij versturen u op basis van uw bestelling de factuur toe. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bestelling. Bij langdurige zakelijke contacten zal na verloop van tijd worden gekeken of het betalingsregime dient te worden aangepast.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Vlakkies BV op Yopples.com zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Vlakkies BV heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien dit van toepassing is, neemt Vlakkies BV contact met u op om eventuele wijzigingen met u af te stemmen.

Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Vlakkies BV en u als koper is tot stand gekomen op het moment dat u vanuit vlakkies.com de orderbevestiging na invoering van de bestelling per e-mail ontvangt.

Levertijden
Vlakkies BV heeft tot doel snel te leveren. Immers klantgerichtheid en service zijn belangrijke aspecten in de levering van online bestelde producten. Aan de andere kant is Vlakkies BV ook een erg jong en klein bedrijf met een product dat pas enkele maanden beschikbaar is. Vanuit deze omstandigheid is de voorraad Vlakkies niet zo groot dat directe levering altijd mogelijk is. Wel streeft Vlakkies BV er naar uw bestelling zo snel mogelijk aan u te versturen.

Vlakkies BV hanteert een maximale levertermijn van 45 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Vlakkies.com is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending
Al bij Vlakkies BV bestelde goederen worden bezorgd door PostNL pakketdienst. Wij dragen verantwoording voor aflevering tot het moment van daadwerkelijke aflevering. De aflevering van de bestelling is opgenomen in het systeem www.tracktrace.nl
Als in dit systeem wordt aangegeven dat het betreffende pakket is afgeleverd, gaat de verantwoording over op die van de klant. Indien de bestelling niet door de pakketdienst wordt geleverd, dan zal Vlakkies.com de productwaarde van uw bestelling (incl. betaalde verzendkosten) aan u vergoeden of u de bestelling nogmaals toesturen.

Bent u overdag vaak niet thuis? Maak dan gebruik van PakjeGemakje en kies zelf de locatie waar u uw bestelling wenst af te halen.

Verzendkosten
Verzendkosten die nodig zijn om uw bestelling aan u uit te leveren zijn voor uw rekening en worden direct bij het plaatsen van de bestelling in de kosten megenomen.

Garantie & Aansprakelijkheid
Op de door Vlakkies BV geleverde producten bestaat een garantietermijn van 6 maanden, tenzij in de leveringsvooraarden bij het ontvangen product anders is aangegeven. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst voor de betreffende producten.

Indien een koper/ontvanger binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Vlakkies BV schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, dan zal Vlakies BV, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen 15 dagen een nieuw product bij de consument wordt afgeleverd, in welk geval Vlakkies BV zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen.

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Vlakkies BV beperkt tot het bedrag waarvoor klant zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien Vlakkies.com geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een soortgelijk bedrijf/praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, zoals gevolgschade is Vlakkies BV nimmer aansprakelijk. Vlakkies BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken. Koper/ontvanger vrijwaart Vlakkies BV tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Recht van retour
De klant heeft altijd het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de koper. Als voorwaarden voor toepassing van het recht van retour stelt Vlakkies BV dat het product ongeopend geretourneerd dient te worden, de verpakking is daarbij niet beschadigd of verbroken. Het product mag niet gebruikt zijn en in een nog verkoopbare staat te zijn. Na acceptatie van het recht van retour zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen worden teruggestort.

Kortingen/ Kortingboncodes
Per bestelling kan slechts (indien van toepassing) maximaal 1 korting verrekend worden. Is de klant in het bezit van meerdere codes, dan mag de klant zelf beslissen welke kortingscode wordt toegepast.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Vlakkies BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Vlakkies BV via vlakkies.com verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor elke andere toepassing van uw gegevens zal Vlakkies BV u ter zijnertijd om aanvullende toestemming vragen. Vlakkies BV zal uw persoonlijke gegevens NOOIT aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Review:
 • Review Blauwe Aventurijn, Utrecht

  Onderstaande review van de Blauwe Aventurijn uit Utrecht zijn we super blij mee! Beste Yopples, Sinds een jaar gebruiken wij Yopples in onze groepen: vanaf groep 1 tm 8. Graag deel ik enkele ervaringen van leerkrachten met jullie.

  Lees meer

 • OBS Oog in Al, Montessori

  Onderstaande feedback kregen wij vanuit het Montessori onderwijs in Utrecht. Als school Montessori geaccrediteerde school voor primair onderwijs vinden we het belangrijk om kinderen zelfstandig aan de slag te kunnen laten gaan met materiaal voor ruimtelijke ontwikkeling. Wanneer er ook nog samengewerkt kan worden is dat een sterk pluspunt. Het materiaal van Yopples blijkt daarvoor een goed hulpmiddel.

  Lees meer

 • Marstyle

  'We hebben de YOPPLES nu 2 weken in huis en mijn kinderen spelen er nog altijd veel mee en combineren het ook graag met ander speelgoed: verkleedkleren, schatten, tienerpoppen en knuffels… Ik ben zelf bijzonder enthousiast over de educatieve waarde en veelzijdigheid. Naar mijn mening is dit een ideaal concept om kinderen uit te dagen'.

  Lees meer

 • mamaliefde.nl

  Vlakkies is ontzettend veelzijdig speelgoed waarbij de fantasie van je kinderen de grens is. Perfect geschikt als constructief speelgoed, maar ook om te ontdekken en rollenspel mee te spelen. Oftewel het perfecte open-end play waarbij het kind zijn eigen spel kan bedenken en waar ik groot voorstander van ben.

  Lees meer

 • Buitenschoolse opvang Kids Aktief Amsterdam

  Ik mocht een probeerpakket YOPPLES ontvangen voor de BSO’s. Na de doos te hebben uitgepakt stond er binnen mum van tijd een soort zelfgebouwd IKEA kastje van allerlei kleuren met aparte vakjes om spullen in op te bergen. Ik was zelf verbaasd over de kwaliteit van het gebouwde, stevig en solide.

  Lees meer

 • Basisschool De Twee Wieken

  Sinds een half jaar gebruik ik de YOPPLES ion mijn kleutergroep. De kinderen reageerden vanaf het eerste begin enthousiast op de mooie, stevige, kleurige platen. Na een korte instructie over het verbinden konden mijn leerlingen er meteen mee aan de slag. Er ontstonden al snel prachtige bouwwerken, van torens en tunnels tot dierenhokken en hinkelbanen, er zijn zoveel mogelijkheden...

  Lees meer

Wil jij meer weten over Yopples in het basisonderwijs?

Download dan nu de brochure, en lees alles over Yopples in het basisonderwijs!
download brochure