Educatief speelgoed voor
elke leeftijd

21e eeuwse vaardigheden

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Wereldwijd houden onderwijsspecialisten zich bezig met de competenties die onze huidige leerlingen in de 21e eeuw moeten ontwikkelen voor hun latere leven. Hiervoor is een model opgesteld waarin wordt gesproken over 11 vaardigheden. Deze vaardigheden gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. YOPPLES is als speelgoed en leermiddel inzetbaar en stimuleert kinderen als enige in de ontwikkeling van maar liefst 8 van de 11 vaardigheden die in de toekomst nodig zijn!

YOPPLES en de 21e eeuwse vaardigheden

Het spelen met YOPPLES stimuleert creativiteit, probleemoplossingsvaardigheden, communicatievaardigheden, samenwerken en zelfregulering. YOPPLES kan uitstekend ingezet worden als additioneel leermiddel door pedagogisch medewerkers van de voorschoolse opvang of leerkrachten in het basisonderwijs om kinderen spelenderwijs deze vaardigheden te laten ontwikkelen.

21st century skills

Wil jij meer weten over Yopples in het basisonderwijs?

Download dan nu de brochure, en lees alles over Yopples in het basisonderwijs!
download brochure